Kago Kagichiri

Kago Kagichri, Co-Founder Eneza

Kago Kagichiri

Kago Kagichri, Co-Founder Eneza

Biography

Panelist | Kago Kagichiri, Co-Founder Eneza

All session by Kago Kagichiri

Panel 3: Local Startups Journeys

11:50 - 12:30
Seminar Room 405, UoN Towers